Welcome toSPARTAKY.CZ, Škoda 440, 445, 450 - Spartak
Privacy Policy
Privacy Policy

Ačkoliv se administrátoři a moderátoři tohoto fóra pokusí­ odstranit nebo upravit jakýkoliv všeobecně nežádoucí­ materiál tak rychle, jak je to jen možné, je nemožné prohlédnout každý pří­spěvek. Proto musí­te vzí­t na vědomí­, že všechny pří­spěvky v tomto fóru vyjadřují­ pohledy a názory autora pří­spěvku a ne administrátorů, moderátorů a webmastera (mimo pří­spěvků od těchto lidí­), a proto za ně nemohou být zodpovědní­.

Souhlasí­te s tí­m, že nebudete posí­lat žádné hanlivé, neslušné, vulgární­, nenávistné, zastrašují­cí­, sexuálně orientované nebo jiné materiály, které mohou porušovat zákony. Posí­lání­ takových materiálů vám může přivodit okamžité a permanentní­ vyhoštění­ z fóra (a váš ISP bude o vaší­ činnosti informován). IP adresa všech pří­spěvků je zaznamenávána pro pří­pad potřeby vynucení­ těchto podmí­nek. Souhlasí­te, že webmaster, administrátor a moderátoři tohoto fóra mají­ právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoliv téma, kdykoliv zjistí­, že odporuje těmto podmí­nkám. Jako uživatel souhlasí­te, že jakékoliv informace, které vloží­te, budou uloženy v databázi a mohou být použity v rámci domény SPARTAKY.CZ. Dokud nebudou tyto informace prozrazeny třetí­ straně bez vašeho svolení­, nemohou být webmaster, administrátor a moderátoři činěni zodpovědnými za jakékoliv hackerské pokusy, které mohou vést k tomu, že data budou kompromitována.

Systém těchto stránek použí­vá cookies k ukládání­ informací­ na vašem počí­tači. Tato cookies neobsahují­ žádné informace, které jste vložil, slouží­ jen ke zvýšení­ vašeho pohodlí­ při prohlí­žení­. E-mailová adresa je použí­vána jen pro potvrzení­ vašich registrační­ch detailů a hesla (a pro posláni nového hesla, pokud jste zapomněl aktuální­).

POZOR! UŽIVATELÉ S EMAILEM NA SEZNAM.CZ AŤ SI V REGISTRAČNÍM EMAILU ZKOPÍRUJÍ CELÝ ODKAZ DO ADRESNÍHO ŘÁDDKU. NESTAČÍ JEN KLIKNOUT NA PODTRŽENOU ČÁST.

 
 

optimalizace PageRank.cz
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy